Pregled poštanskih maraka HRVATSKI DOMOVINSKI RAT – GARDIJSKE BRIGADE

HRVATSKI DOMOVINSKI RAT – GARDIJSKE BRIGADE Žig prvog dana je u uporabi 11. i 12. 03. 2019. u poštanskom uredu 10101 Zagreb.

Motivi: amblem 1. hrvatskog gardijskog zdruga amblem 2. gardijske brigade „Gromovi“ amblem 3. gardijske brigade „Kune“ amblem 4. gardijske brigade „Pauci“ Autori amblema: Ika Škomrlj i Dženisa Pecotić (1. hrvatski gardijski zdrug). Autor zastave i grba Ureda predsjednika RH: Miroslav Šutej. Digitalna obrada: Božo Kokan Božo Kokan (2. gardijska brigada „Gromovi“ i 3. gardijska brigada „Kune“) Milivoj Novak (4. gardijska brigada „Pauci“) Marke su izdane u arčićima od 6 maraka s jednim privjeskom, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

 • HRVATSKI DOMOVINSKI RAT – GARDIJSKE BRIGADE
 • Žig prvog dana je u uporabi 11. i 12. 03. 2019. u poštanskom uredu 10101 Zagreb.
 • Datum izdanja:
 • 11.03.2019.
 • Vrsta žiga:
 • Žig prvog dana

 

 • HRVATSKI DOMOVINSKI RAT – GARDIJSKE BRIGADE, 1. HRVATSKI GARDIJSKI ZDRUG
 • Glavni nositelj ustrojavanja bila je Specijalna postrojba Ministarstva obrane RH Bojna „Zrinski“ i Specijalne postrojbe Glavnog stožera HV-a, a ustrojen je kao specijalna vojna postrojba za izvršavanje posebnih i najsloženijih borbenih zadaća. Nakon završetka Domovinskog rata postrojba je nastavila sa specijalističkim obukama koje su provođene po najvišim NATO-ovim standardima.

 

 

 

 

 

 • HRVATSKI DOMOVINSKI RAT – GARDIJSKE BRIGADE, 2. GARDIJSKA BRIGADA „GROMOVI“
 • 2. gardijska brigada „Gromovi“ ustrojena je polovinom svibnja 1991. u Trsteniku Nartskom pokraj Zagreba. Prva pješačka bojna i njeno zapovjedništvo formirani su od pripadnika za posebne namjene Ministarstva unutarnjih poslova iz baza Kumrovec, Rakitje i Vinica. Službeni naziv Brigade bio je 2. „A“ brigada ZNG RH. Brigada nikada nije djelovala skupno, nego su se pojedine postrojbe razmještale diljem Hrvatske. Kroz Brigadu je tijekom rata prošlo više od 9700 pripadnika.

 

 

 

 

 

 • HRVATSKI DOMOVINSKI RAT – GARDIJSKE BRIGADE, 3. GARDIJSKA BRIGADA „KUNE“
 • Prema zapovijedi ministra obrane RH 29. travnja 1991. donesena je odluka o osnivanju 3. „A“ brigade ZNG RH s domicilom u Slavoniji i Baranji. Temelj za ustroj pješačkih bojni bio je u dijelu policijskih postrojbi MUP-a RH, koje su već bile formirane na tom području. Brigada je odlikovana Redom Nikole Šubića Zrinskog te Redom kneza Domagoja s ogrlicom kao najvišim vojnim odličjem.

 

 

 

 

 

 • HRVATSKI DOMOVINSKI RAT – GARDIJSKE BRIGADE,4. GARDIJSKA BRIGADA „PAUCI“
 • 4. gardijska brigada „Pauci“ utemeljena je u Splitu 28. travnja 1991. godine. Za prvog zapovjednika imenovan je (general-bojnik) Ivo Jelić. Ustrojena je kao pješačka brigada sa pet pješačkih bojni, zapovjedništvom, logistikom i vodom PZO-a. Kroz ratnu brigadu prošlo je 7378 branitelja. Brigada je odlikovana Redom kneza Domagoja s ogrlicom i Redom Nikole Šubića Zrinskog, a ima i priznanje Povelja Republike Hrvatske.

 

                    

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Udruge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka udruge. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava trećih osoba.