Pročitajte najnovije vijesti o ZUVHGP

Novosti, događanja, javni pozivi, natječaji


Novosti
01 Rujan 2021

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi raspisuje

 

                                                                      JAVNI NATJEČAJ
                       za zasnivanje radnog odnosa  na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca


Radno mjesto:
Koordinator izrade smjernica na projektu Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost

Vrsta zaposlenja: pola radnog vremena, dopunski rad kod drugog poslodavca
 

Trajanje natječaja: 01.09.2021. do 15.09.2021.

Početak zasnivanja radnog odnosa: 01.10.2021.

Opis poslova:

Sudjelovanje na strukturiranim dijalozima koji se provode u sklopu projekta te izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, koordinacija i suradnja na svim istraživanjima, priprema materijala, izrada 6 strateških planova (smjernica) i mentoriranje organizacija civilnog društva.

Opći uvjeti:
- punoljetnost;
- hrvatsko državljanstvo;
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima;

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- fakultet, magisterij, doktorat;
- minimalno 5 godina radnog iskustava od toga minimalno 1 godina radnog iskustva na poslovima u organizacijama civilnog društva;
- obavezno iskustvo rada na znanstvenim projektima;

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica, ili drugi
odgovarajući dokument),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci);
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj i njegova/njena prijava neće biti razmatrana.

Podnositelji/ce nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Pismene prijave podnose se:

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi

Avenija Dubrava 220, 10000 Zagreb

Novosti
04 Kolovoz 2021

VOJNO - REDARSTVENA OPERACIJA „OLUJA“

Operacija „Oluja“ (4. kolovoza − 8. kolovoza 1995.) je velika vojno-redarstvena operacija u kojoj su Hrvatska vojska i MUP-a oslobodile okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba, na kojima je bila uspostavljena paradržava Republika Srpska Krajina bez ikakvog međunarodnog priznanja. Operacijom je vraćen u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije, međutim će ta i nekoliko narednih pobjeda Hrvatske vojske stvoriti uvjete u kojima je od siječnja 1996. godine započeo proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja.

Oluja je, uz operaciju „Bljesak“, ključna akcija koja je dovela do kraja Domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno 10.400 četvornih kilometara ili 18,4 posto ukupne površine Hrvatske.

U pripremi za VRO „Oluja“ snage HV su uz suglasnost vlasti BiH izvele u mjesecima koji su prethodili VRO "Oluji" više uzastopnih operacija na područjima te susjedne države, koje su dovodile područje Knina u poluokruženje: akcije Zima '94., Skok-1, Skok-2 i Ljeto '95.

Sa svoje strane, srpske snage su tijekom 1994. godine bile pokrenule aktivnosti radi ovladavanja prostorom Bihaćke krajine, ali izoliranog područja pod kontrolom Armije BiH, koji je u velikoj mjeri spriječavao izravni kontakt između područja pod kontrolom Srba u Hrvatskoj i BiH. Izuzev što bi ostvarivanjem takvog cilja nastala humanitarna katastrofa koja bi zacijelo nadmašivala pokolj u Srebrenici izvršen krajem srpnja 1995., njime bi se zaokružio i učinio vojno održivim prostor planirane "Ujedinjene Republike Srpske" sa središtem u Banjoj Luci istodobno bi područja Republike Hrvatske koja spajaju sjeverne i južne dijelove zemlje - primjerice je kod Karlovca bio pod kontrolom hrvatskih snaga pojas širine svega 10 kilometara  bila izložena topničkoj vatri sa srpskih položaja.

VRO „Oluja“ je za svega jedan dan preduhitrila opsežnu operaciju vojski hrvatskih i bosanskih Srba pripremanu pod imenom Operacija „Vaganj. Planirana srpska akcija trebala je angažirati glavne srpske snage  iz istočnog dijela BiH popunjavane dragovoljcima iz Srbije koje su u cijelosti bile spremne izvesti opsežni napad protiv postrojbi HV i HVO u pravcu Kupresa i Livna (iz pravca Banje Luke), te u pravcu doline Neretve i Metkovića (iz pravca istočne Hercegovine i Podrinja), kao i protiv postrojbi Armije BiH na području Zapadne Bosne.VRO „Oluja“ je posve omela te planove, a postrojbe bosanskih Srba pripremljene za Operaciju „Vaganj“ koje su se naposljetku pokazale znatno inferiornima Hrvatskoj vojsci nisu uspjele zaustaviti ni napredovanje hrvatsko-bosanskih snaga na području BiH u kasnijoj Operaciji „Maestral“. Topništvo bosanskih Srba je raketiralo više hrvatskih gradova od Županje do Dubrovnika.

U samo 84 sata vojno-redarstvene operacije „Oluja“, u kojoj je bilo angažirano gotovo 200 tisuća hrvatskih vojnika, smrtno je stradalo 239 osoba, 1430 osoba je ranjeno, a dvoje branitelja je nestalo.  

  1. kolovoz slavi se svake godine kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i obljetnica VRO „Oluja“ kada je Hrvatska vojska oslobodila okupirani Knin i iznjedrila pobjedu u Domovinskom ratu.
Novosti
28 Srpanj 2021

Priopćenje Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi vezano uz obljetnicu VRO „Oluja“ 2021.

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja smatra velikom proslavom pobjede nad velikosrpskom agresijom koja je počinjena od strane Srbije, Crne Gore i pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj. Toga dana odavanjem počasti prisjećamo se i svih naših suboraca koji su ugradili svoje živote na oltar domovine. Kao bivši pripadnici profesionalnih vojnih postrojbi, a danas okupljeni u Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi smatramo da zaslužujemo biti dionici toga i takvih događanja u RH. Sam protokol obljetnice sačinjen je na način  kako smo već nekoliko godinama zahtijevali, pri tome vodeći računa o epidemiološkim mjerama koje su na snazi. Na isti ZUV HGP nije imao primjedbi, iako je sam protokol objavljen dan prije sastanka u Ministarstvu hrvatskih branitelja na koji smo bili pozvani. Veličanstvena proslava VRO „Oluja“ i nama je u interesu kao i naše zajedništvo. Ono što nas je zasmetalo i što smatramo nekorektnim je „prijedlog“ govornika u ime hrvatskih branitelja na proslavi VRO „Oluja“. ZUV HGP okuplja sve gardijske postrojbe u Republici Hrvatskoj kroz koje je prošlo nešto više od 74 000 pripadnica i pripadnika te samim time smatramo da  smo s time trebali biti upoznati, ali isto tako i sudjelovati u donošenju odluke o govorniku ispred hrvatskih branitelja. Nažalost, Ministarstvo hrvatskih branitelja u suradnji s nama nepoznatim udrugama dalo je prijedlog i odlučilo je da to bude Danijel Rehak.

U nedostatku vremena , ali i isticanja kandidata kojega bi ZUV HGP predložio ne želimo dovoditi ničije ime u situaciju da ga se medijski šikanira, jer se odluka o govorniku ispred hrvatskih branitelja neće promijeniti. Smatramo to nekorektnim potezom Ministarstva hrvatskih branitelja te odlučno odbacujemo prijedlog da se navedena osoba obraća ispred svih hrvatskih branitelja jer je prijedlog govornika nametnut. Prema navedenome Upravna tijela Zbora donijet će odluku o sudjelovanju ZUV HGP u obilježavanju obljetnice VRO „Oluja“ 2021. u Kninu.

                                                                                                            Predsjednik  ZUV HGP

                                                                                                              Željko Dragašević

 

ZBOR UDRUGA VETERANA

HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi (ZUV HGP) je samostalna, slobodna i dragovoljna udruga osnovana 2011. godine radi zaštite i promicanja zajedničkih braniteljskih interesa i ciljeva. Zbor djeluje na području Grada Zagreba, kao i na području Republike Hrvatske, a organiziran je kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.


 
Statut udruge:Statut ZBORA
 
 
Izvješća za 2020. Izvješća ZUV HGP za 2020.
 

ČLANICE ZBORA

CILJEVI UDRUGE

Oživotvorenje deklaracije o Domovinskom ratu, zaštita digniteta i vrijednosti Domovinskog rata kao temelja moderne hrvatske države

Zajedno s nadležnim državnim institucijama inzistirati na dostojnom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja te drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Kao moralna snaga društva voditi računa o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske u smislu zaštite neovisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta te izgradnje pravednog društva

Puna društvena reintegracija članova Zbora kroz uključivanje u tijela državne vlasti i uprave te druge društvene institucije (Sabor, ministarstva, županije, gradove, općine, upravne i nadzorne odbore te kulturne i sportske institucije).

 
 

Kontakti udruge ZUVHGP

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Željko Dragašević Predsjednik udruge +385 98 635 131
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivana Klanac Voditeljica projekta Bud zajedno +385 99 434 1711
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ida Šoštarić bacc.oec Voditeljica projekta Tem mreže
+385 99 784 9643
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Saša Gašljević
Administrativna tajnica
+385 98 166 0913
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RAZVOJNA SURADNJA

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Avenija Dubrava 220, Zagreb
 OIB: 51400119853
IBAN: HR8924020061100598838
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.