NOVOSTI, JAVNI POZIVI, NATJEČAJI

23 i 24. studenog 2013. godine u Vinkovcima  održali smo set psihologijskih radionica za braniteljske udruge s područja Vinkovaca, Vukovara i Osijeka.

 

Cilj je održavanja  stručnih psihologijskih radionica na praktičan način poučiti branitelje vještinama uspješne komunikacije i učinkovitog rješavanja sukoba te poboljšati načine suočavanja i upravljanja stresom i ljutnjom što će dovesti do jačanja otpornosti branitelja u svakodnevnom životu i podići kvalitetu življenja.

U ovome ciklusu izvođenja prvenstveno smo se usmjerili na branitelje koji su aktivni u radu braniteljskih udruga jer stečena znanja mogu koristiti u svakodnevnome radu te ih prenijeti ostalim članovima udruga.

Na ovaj način dodatno se može doprinijeti uspješnijoj reintegraciji branitelja u civilne segmente društva.

Problem reintegracije najčešće se javlja  zbog toga što vojna kultura i identitet jačaju i cijene kolektivističke vrijednosti poput časti, odanosti, vjernosti i posvećenosti suborcima,vojnim jedinicama i čitavoj naciji, dok istovremeno u civilnom društvu sve više prevladavaju individualističke vrijednosti poput materijalizma, jedinstvenosti, usmjerenosti na sebe i individualnosti. Te dvije skupine vrijednosti dolaze u konflikt pri prelasku vojnika iz vojske u civilno društvo stvarajući prepreku između civila i veterana, a time otežavaju ionako stresan proces reintegracije.

Međutim, ta se prepreka ne može prevladati isključivo prilagodbom veterana na civilni život, već i prenošenjem kolektivističkih vrijednosti i odanosti vojnika široj zajednici što je ujedno nužan preduvjet za izgradnju i promicanje istinskih pozitivnih vrijednosti suvremenog društva. Kako bi se to moglo postići potrebno je, kao i sve govornike i predavače, osposobiti veterane u smislu razvoja njihovih komunikacijskih vještina. Upravo je to razlog organizacije radionice o vještinama uspješne komunikacije na populaciji branitelja. Željeli smo se usmjeriti, ne samo na ispravljanje pogrešaka u komunikaciji poput učinkovitog rješavanja sukoba, već i na pozitivne elemente u komunikaciji koje treba razvijati čitav život, posebno kad je riječ o ovako jedinstvenoj populaciji.

 

Radionice su provedene prema slijedećem rasporedu:

SUBOTA:

Aktivnost 1.1. Usvajanje vještina uspješne komunikacije.

Aktivnost 1.1.1. Radionica o faktorima koji utječu na komunikaciju, a to su percepcija i prijašnja iskustva, emocije, stereotipi i predrasude.

Aktivnost 1.1.2. Radionica o verbalnoj i paraverbalnoj komunikaciji, podučavanje branitelja najvažnijim verbalnim i paraverbalnim znakovima.

Aktivnost 1.1.3. Podučavanje i uvježbavanje davanja povratnih informacija (feedback), vještina aktivnog slušanja te korektivnih mehanizama i govorne konstrukcije.

Aktivnost 2.1. Podučavanje učinkovitome rješavanju sukoba.

Aktivnost 2.1.1. Radionica o fazama sukoba te o ulozi ljudske različitosti i emocija u izbijanju i kvalitetnom rješavanju sukoba.

Aktivnost 2.1.2. Usvajanje Modela nenasilne komunikacije Marshalla B. Rosenberga i uvježbavanje procesa medijacije.

 

Aktivnost 2.1.3. Usvajanje pojmova asertivna, submisivna i agresivna komunikacija te uvježbavanje vještina asertivne komunikacije.

NEDJELJA:

Aktivnost 3.1. Usvajanje vještina uspješnog suočavanja sa stresom.

Aktivnost 3.1.1.  Usvajanje pojmova: stres, trema, panika, stresori, mehanizam stresne reakcije i tipovi osobnosti (tip A i tip B) te podučavanje o uzrocima, izvorima i posljedicama stresa na ljudski organizam.

Aktivnost 3.1.2. Uvježbavanje vještina upravljanja stresom i postizanja optimalne razine pobuđenosti

Aktivnost 3.1.3. Savladavanje vještina upravljanja vremenom i upravljanja ciljevima.

Aktivnost 4.1. Radionica o ljutnji i tehnikama relaksacije.

Aktivnost 4.1.1. Predavanje o ljutnji i povezanosti uma, emocija i tijela.

Aktivnost 4.1.2. Usvajanje antistres tjelesnog stava i savladavanje vještina pozitivnog razmišljanja.

Aktivnost 4.1.3. Savladavanje progresivne mišićne relaksacije i drugih tehnika relaksacije

 

Neki od dojmova polaznika:

  1. 1.      Što Vam se posebno svidjelo

–          Korisna radionica, ležeran pristup, otvorenost, dobri predavači, razgovor i razmjena iskustava, aktivno sudjelovanje u predavanju, vježbe u toku radionice…

  1. 2.      Vaši prijedlozi za nadogradnju i poboljšanje

–          Organizirati više ovakvih radionica, uključiti više sudionika, obuhvatiti veći broj sudionika iz domene javnog i civilnog života…

Zahvaljujemo na vašim komentarima koji će nam pomoći kako bismo iduće radionice još više prilagodili vašim potrebama.

Također iskreno zahvaljujemo našim domaćinima Matici hrvatskoj, gospodinu Vinku Miličeviću, gospodinu Peri Džiniću  i svima ostalima  na gostoprimstvu i ugodnom zajedničkom druženju.

Pogledajte slike sa radionica u našoj —galeriji—

RAZVOJNA SURADNJA

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Avenija Dubrava 220, Zagreb
 OIB: 51400119853
IBAN: HR8924020061100598838
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.