PROJEKT BUDIMO ZAJEDNO

 

 

Dana 30.09.2021. godine održan je jedanaesti sastanak Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi I partnera na projektu Budimo zajedno (Grad Zagreb I Zagrebačka županija). Sastanak se
održao u 13:00 u prostorima ZUV HGP a. Cilj sastanka bio je uputiti partnere na projektu o aktivnostima I provedbi koja se odvijala od zadnjeg sastanka s partnerima. Obaviješteni su o predaji Zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 6 I o tome da je trenutno iščekuju komentari za administrativnu obradu.