Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH

logo_uspd_big

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH osnovana je 11.03.2004.godine i krovna je udruga 25 temeljnih udruga specijalne policije koje su utemeljene na područjima gradova odnosno Policijskih uprava gdje su se tijekom Domovinskog rata nalazile Specijalne jedinice policije. Udruga trenutno broji više od 8 000 članova koji u radu udruge sudjeluju volonterskim radom.

Ciljevi osnivanja udruge skrb su i zaštita ugleda, dostojanstva i društvenog statusa pripadnika specijalne policije iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te promicanje i zaštita vrijednosti Domovinskog rata.

Djelovanje udruge očituje se kroz promicanje temeljnih vrijednosti Domovinskog rata, zaštita društvenog statusa, dostojanstva, časti, ugleda i vitalnih interesa članova udruge, te interesa obitelji poginulih, nestalih, ranjenih i teško oboljelih pripadnika specijalne policije iz Domovinskog rata, kao i očuvanje sjećanja na herojska djela i žrtvu pripadnika specijalne policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Kroz razne programe i projekte udruga svake godine uz potporu resornih Ministarstava i jedinica lokalnih samouprava uspješno djeluje na psihološkom i socijalnom osnaživanju hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Jednako tako, svake godine dostojno se obilježavaju i obnavljaju sjećanja na žrtve, stradanja, ranjene, poginule, nestale ali i na pobjede, podvige, uspjehe, herojska djela i ideale pripadnika Specijalne policije tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. U skladu s mogućnostima, pruža se materijalna pomoć socijalno najugroženijim pripadnicima Specijalne policije iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Organiziraju se druženja, kulturna događanja, edukacije, radionice i druga događanja. U suradnji sa stručnjacima, organizira se pružanje potpore i pomoći pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava Specijalne policije iz Domovinskog rata radi prevladavanja njihovih socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i drugih životnih problema.

Većina aktivnosti održava se u Domu specijalne policije koji je Udruga uredila ne samo za svoje članove i članove njihove obitelji, već i za članove srodnih udruga, te širu javnost.