O nama

Što je Zbor?

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi (ZUV HGP) je samostalna, slobodna i dragovoljna udruga osnovana 2011. godine radi zaštite i promicanja zajedničkih braniteljskih interesa i ciljeva. Zbor djeluje na području Grada Zagreba, kao i na području Republike Hrvatske, a organiziran je kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. Služi kao krovna organizacija 9 članica gardijskih postrojbi u svrhu ostvarenja četiri cilja:

  1. Oživotvorenje deklaracije o Domovinskom ratu, zaštita digniteta i vrijednosti Domovinskog rata kao temelja moderne hrvatske države;
  2. Zajedno s nadležnim državnim institucijama inzistirati na dostojnom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja te drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;
  3. Kao moralna snaga društva voditi računa o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske u smislu zaštite neovisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta te izgradnje pravednog društva;
  4. Puna društvena reintegracija članova Zbora kroz uključivanje u tijela državne vlasti i uprave te druge društvene institucije (Sabor, ministarstva, županije, gradove, općine, upravne i nadzorne odbore te kulturne i sportske institucije).

U svrhu ostvarenja ciljeva Zbor u skladu sa Zakonom i Statutom Zbora obavlja djelatnosti kao što su zauzimanje za socijalnu i pravnu zaštitu hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, organiziranje športskih i rekreacijskih aktivnosti branitelja, promicanje nacionalnih, povijesnih, kulturnih i gospodarskih vrijednosti, obilježavanje značajnih datuma za članice Zbora, izdavačka djelatnost i produkcija vezana uz Domovinski rat, suradnja sa sličnim udrugama i ostalim civilnim udrugama unutar i izvan Hrvatske itd.